TEKST BEWERKEN

Vier mogelijkheden:

Proeflezen (beoordeling en advies)
U heeft een verhaal, boek (manuscript), verslag, brief of ander document
geschreven. U wilt graag een beoordeling op leesbaarheid, stijl, samenhang
en opbouw. Indien gewenst, aangevuld met een beoordeling op spelling-
en leestekengebruik. 

Corrigeren
Spelfouten, leestekenfouten en grammaticale fouten herstellen.

De onderstaande bewerkingen zijn inclusief corrigeren.

Redigeren
Bij redigeren gaat het om het verbeteren van de algemene leesbaarheid:
aandacht voor (te) lange zinnen, woordherhalingen, zinsbouw en
inconsistenties (bijv. je/u).

Herschrijven*
Tekst verfijnen en optimaliseren (ook qua opbouw).

* En/of inkorten
Een bestaande tekst inkorten voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor
een persbericht, artikel in een krant of tijdschrift of voor webtekst.

Kortom, informatie vasthouden in minder woorden.


Wilt u eerst de proef op de som nemen?
Bij tekstbureau Woord & Taal heeft u de mogelijkheid een kosteloze
proefopdracht te geven. Op die manier kunt u de geleverde kwaliteit
en service beoordelen.

Lees verder . . .


Home   Tekst bewerken   Vertalen   Tarieven   Over   Contact
Proefopdracht   Praktijkvoorbeelden   Algemene voorwaarden