TEKSTBEWERKING

overzicht van diensten voor tekstbewerking

Proeflezen (beoordelen)
U heeft een verhaal, boek (manuscript), verslag, brief, toespraak of ander
document geschreven. U wilt graag een betaalbare beoordeling op inhoud,
leesbaarheid, stijl, samenhang en opbouw. Indien gewenst, aangevuld met
een beoordeling 
op spelling- en leestekengebruik. 

Corrigeren
Spelfouten, leestekenfouten en grammaticale fouten herstellen.

Alle onderstaande bewerkingen zijn inclusief corrigeren.

Redigeren
Bij redigeren gaat het om het verbeteren van de algemene leesbaarheid:
aandacht voor (te) lange zinnen, woordherhalingen, zinsbouw en
inconsistenties (bijv. je/u).

Schrijven*
* Twee voorbeelden. Ga naar Verhaal & Gedicht.  

Herschrijven
Ruwe tekst verfijnen en optimaliseren (ook qua opbouw).
Verouderde teksten herschrijven.

Inkorten
Een bestaande tekst inkorten voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor een
persbericht, artikel in een krant of tijdschrift of voor webtekst.
Kortom, informatie vasthouden in minder woorden.

Tarieven


Home   Tekstbewerking   Vertalen   Tarieven   Over   Contact
Praktijkvoorbeelden   Algemene voorwaarden