TEKSTBEWERKING

Vier mogelijkheden:

Proeflezen (beoordeling en advies)
U heeft een verhaal, boek (manuscript), verslag, brief of ander document
geschreven. U wilt graag een beoordeling op 
leesbaarheid, stijl, samenhang
en opbouw
. Indien gewenst, aangevuld met een beoordeling op spelling-
en leestekengebruik.
 

Corrigeren
Spelfouten, leestekenfouten en grammaticale fouten herstellen.

Alle onderstaande bewerkingen zijn inclusief corrigeren.

Redigeren
Bij redigeren gaat het om het verbeteren van de algemene leesbaarheid:
aandacht voor (te) lange zinnen, woordherhalingen, zinsbouw en
inconsistenties (bijv. je/u).

Herschrijven*
Tekst verfijnen en optimaliseren (ook qua opbouw).

* En/of inkorten
Een bestaande tekst inkorten voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor
een 
persbericht, artikel in een krant of tijdschrift of voor webtekst.
Kortom, informatie vasthouden in minder woorden.


Wilt u eerst de proef op de som nemen?
Bij tekstbureau Woord & Taal heeft u de mogelijkheid een kosteloze
proefopdracht te geven. Op die manier kunt u de geleverde kwaliteit
en 
service beoordelen.
Lees verder . . .


Home   Tekstbewerking   Vertalen   Tarieven   Over   Contact
Proefopdracht   Praktijkvoorbeelden   Algemene voorwaarden