VERTALEN

overzicht van diensten voor vertalen

Twee mogelijkheden:

 Alleen vertalen
 Vertalen + Tekstbewerking (redigeren, inkorten, second opinion)
Wanneer u over de uitgangstekst niet tevreden bent, kunnen in de vertaling
verbeteringen worden aangebracht, afhankelijk van wat nodig of gewenst is.


Vertalen Redigeren
Bij redigeren gaat het om het verbeteren van de algemene leesbaarheid:
aandacht voor (te) lange zinnen, woordherhalingen, zinsbouw en
inconsistenties (bijv. je/u).

VertalenInkorten
Een bestaande tekst inkorten voor een bepaald doel.
Bijvoorbeeld voor een persbericht, artikel in een krant of tijdschrift of voor
webtekst. Kortom, informatie vasthouden in minder woorden.

Extra mogelijkheid: Second opinion
Een door uzelf (of een ander) vertaalde tekst onderwerpen aan een controle op
vertaling + spelling- en leestekenfouten, algemene leesbaarheid, stijl, samenhang
en opbouw. Een belangrijk moment! U ontvangt een beoordelingsrapport en
een correctie van eventuele spelfouten en grammaticale fouten.

U gelieve zowel de uitgangstekst als de vertaling te sturen.

Tarieven