VERTALEN

overzicht van diensten & tarieven voor vertalen

Zo kunt u zien onder welke dienst uw opdracht valt en
een inschatting maken van de kosten.

Over de tarieven (excl. 21% btw)
• De tarieven gelden per door u aangeleverd woord.
• Voor opdrachten tot 5000 woorden zijn de startkosten E 40,-.
• Voor opdrachten boven de 50.000 woorden geldt een korting van 10%.
Ook kan een uurprijs worden gehanteerd (E 40,-).
• Een opdracht wordt voorafgegaan door een kosteloze offerte.

Twee mogelijkheden:

 Alleen vertalen – 8 ct
 Vertalen + Tekstbewerking – vanaf 10 ct
Wanneer u over de uitgangstekst niet tevreden bent, kunnen in de vertaling
verbeteringen worden aangebracht, afhankelijk van wat nodig of gewenst is.


Vertalen Redigeren – 10 ct
Bij redigeren gaat het om het verbeteren van de algemene leesbaarheid:
aandacht voor (te) lange zinnen, woordherhalingen, zinsbouw en
inconsistenties (bijv. je/u).

VertalenInkorten – offerte op basis van uurprijs (E 40,-)
Een bestaande tekst inkorten voor een bepaald doel.
Bijvoorbeeld voor een persbericht, artikel in een krant of tijdschrift of voor
webtekst*. Kortom, informatie vasthouden in minder woorden.

* Webtekst kan tekst zijn voor een website, maar ook voor elke andere online toepassing!
W
aar het bij webtekst met name om gaat, is de tekst afstemmen op internetgebruik.
Bezoekers willen immers kort en helder geïnformeerd worden.

Extra mogelijkheid: Second opinion – 1,5 ct
Een door uzelf (of een ander) vertaalde tekst onderwerpen aan een controle op
vertaling + spelling- en leestekenfouten, algemene leesbaarheid, stijl, samenhang
en opbouw. Een belangrijk moment! U ontvangt een beoordelingsrapport en
een correctie van eventuele spelfouten en grammaticale fouten.

U gelieve zowel de uitgangstekst als de vertaling te sturen.