VERTALEN

Duits ⇔ Nederlands
Engels ⇒ Nederlands

Drie mogelijkheden:

 alleen vertalen
 vertalen + redigeren of inkorten
• beoordelen (en second opinion)

Vertalen Redigeren
Bij redigeren gaat het om het verbeteren van de algemene leesbaarheid:
aandacht voor (te) lange zinnen, woordherhalingen, zinsbouw en
inconsistenties (bijv. je/u).

VertalenInkorten
Een bestaande tekst inkorten voor een bepaald doel.
Bijvoorbeeld voor een persbericht, artikel in een krant of tijdschrift of voor
webtekst. Kortom, informatie vasthouden in minder woorden.

Beoordelen (beoordeling en advies) en second opinion
Een door uzelf (of een ander) vertaalde tekst onderwerpen aan een controle op
vertaling + spelling- en leestekenfouten, algemene leesbaarheid, stijl, samenhang
en opbouw. Een belangrijk moment! U ontvangt een beoordelingsrapport en,
indien gewenst, een correctie van eventuele spelfouten en grammaticale fouten.

U gelieve zowel de uitgangstekst als de vertaling te sturen.


Wilt u eerst de proef op de som nemen?
Bij tekstbureau Woord & Taal heeft u de mogelijkheid een kosteloze
proefopdracht te geven. 
Op die manier kunt u de geleverde kwaliteit
en 
service beoordelen.
Lees verder . . .