VERTALEN

van Duits naar Nederlands
Drie mogelijkheden:

 alleen vertalen
 vertalen + redigeren of inkorten
• beoordelen

Vertalen Redigeren
Bij redigeren gaat het om het verbeteren van de algemene leesbaarheid:
aandacht voor (te) lange zinnen, woordherhalingen, zinsbouw en
inconsistenties (bijv. je/u).

VertalenInkorten
Een bestaande tekst inkorten voor een bepaald doel.
Bijvoorbeeld voor een persbericht, artikel in een krant of tijdschrift of voor
webtekst. Kortom, informatie vasthouden in minder woorden.

Beoordelen (beoordeling en advies)
Een door uzelf (of een ander) vertaalde tekst onderwerpen aan een controle op
vertaling + spelling- en leestekenfouten, algemene leesbaarheid, stijl, samenhang
en opbouw. Een belangrijk moment! U ontvangt een beoordelingsrapport en,
indien gewenst, een correctie van eventuele spelfouten en grammaticale fouten.

U gelieve zowel de uitgangstekst als de vertaling te sturen.


Wilt u eerst de proef op de som nemen?
Bij tekstbureau Woord & Taal heeft u de mogelijkheid een proefopdracht te geven.
Op die manier kunt u de geleverde kwaliteit en service beoordelen.
Lees verder . . .